Ansökan till skolan

För att ställa sig i kö till skolan skickar man ett mail till info@friluftsskolan.se
I mailet anges:
Barnets namn och fullständiga personnummer
Vårdnadshavarnas namn och kontaktuppgifter
Nuvarande skola

En bekräftelse skickas när vi har mottagit anmälan och registrerat barnet i kön.
Om ni inte har fått en bekräftelse måste ni kontakt oss igen.