Kontakt

Telefon lärarnas arbetsrum.
(Säkrast sättet att få kontakt med lärarna är att maila till dem)
Arbetslag åk 4-6: 800 40
Arbetslag åk 7-9: 800 80

Rektor/expedition
800 88 eller 072-514 11 33

Skolans satellittelefon
+88 163 14 14 154

Personal
– Rektor:
Sven Ylipää   sven@friluftsskolan.se

– Arbetslag årskurs 4-6:
Agneta Lahti    agneta@friluftsskolan.se
Eva Karlström    eva@friluftsskolan.se
Christina Christensen   christina@friluftsskolan.se
Marie Norman   marie@friluftsskolan.se
Cecilia Petterson   cecilia@friluftsskolan.se

– Arbetslag årskurs 7-9:
Jörgen Lindmark    jorgen@friluftsskolan.se
Anna Möllerström Persson     annamp@friluftsskolan.se
Thomas Jungsmark     thomas@friluftsskolan.se
Pär Lundbäck    par@friluftsskolan.se
Anna Wanhatalo    anna@friluftsskolan.se
Maria Vasara-Hammare   maria@friluftsskolan.se

Hannele Broström  (skolmåltider)
Linn Wennberg (elevassistent)
Cecilia Lindmark    ceclin71@gmail.com  (SYV)

Skolsköterska.
Skolsköterskan Anneli Matti är på skolan torsdagar och fredag förmiddag.
Nås på: 702 48
Mail: anneli.matti@kommun.kiruna.se

Adress till skolan.
Kaserngatan 20
981 37 Kiruna