Om skolan

Om skolan
Friluftsskolan Vargen startade hösten 2004 och har idag 144 elever i årskurserna 4-9.
I grunden är vi är en helt vanlig grundskola med samma uppdrag som alla andra grundskolor i Sverige. Det som skiljer oss från andra skolor är att vi periodvis använder Kirunas närområde och fjällandskapet omkring oss för att visa våra elever de möjligheter som finns för ett rikt, aktivt och varierat friluftsliv. Att vara ute på äventyr tillsammans i naturen ser vi också som ett kraftfullt verktyg för att bygga relationer till elever och föräldrar. Relationer som vi har stor användning av under det ordinarie skolarbetet.

Skolans friluftsprofil
Skolans friluftsprofil är ett mycket bra verktyg för att jobba med grundläggande förmågor som samarbeta, planera, kommunicera, analysera, ta ansvar osv. Man kan säga att våra lägerskolor är som stora grupparbeten som sker under verkliga förhållanden. Vi ser att eleverna och klasserna fungerar bättre tack vare de relationer som byggs upp under lägerskolorna. Arbetet vi lägger ner kring lägerskolorna har vi med andra ord igen under de vanliga skoldagarna. En annan viktig faktor kring friluftsprofilen är att vi lägger grunden för sunda vanor och en hälsosam och hållbar livsstil.
Den absolut största delen av ett läsår (oktober – februari) är vi en helt vanlig grundskola med lektioner från morgon till eftermiddag. Skolans arbete med friluftslivet har en progression som går från dagsturer i närområdet för de yngsta till de äldsta som är borta flera dagar med flera nätters övernattningar i tält eller stugor. Till detta ska läggas halvdagar med friluftsteknik under höst och vår för årskurs 4-5. Syftet med dem är att förbereda och träna de yngre eleverna för aktiviteterna under lägerskolorna.

Skolans organisation
Skolan har två arbetslag; årskurs 4-6 samt årskurs 7-9. Med undantag för musikläraren är alla lärare som idag arbetar på skolan legitimerade.

Fristående skola?
Skolan är en fristående grundskola vilket betyder att den har en annan huvudman än kommunens grundskolor. I vårt fall är det ett aktiebolag, Vargen i Kiruna AB, som är ägare och huvudman för skolan. Bolagets styrelse består av Sven Ylipää, Agneta Lahti och Jörgen Lindmark som alla var med och startade skolan hösten 2004. Styrelsen har tillsatt en rektor (Sven Ylipää) som leder den dagliga pedagogiska verksamheten. Agneta och Jörgen arbetar som speciallärare respektive lärare i spanska och SO på skolan.

Historik

Friluftsskolan Vargen startade i augusti 2004 av fem lärare från Högalidskolan i Kiruna. Det första året hade skolan 48 elever i årskurs 4-6 och har stadigt vuxit till att idag ha 24 elever i varje klass och därmed 144 elever i årskurserna 4-9.
Som namnet antyder har vi friluftsliv som profil – en profil som innebär att vi under höst och vår genomför lägerskolor av skiftande längd med våra elever. De yngsta har läger över dagen och de äldsta gör en avslutande lägerskola under höst och vår  med 4-5 dygnsövernattningar.
Skolan finns i det nedlagda regementet I22:s byggnader på det så kallade Jägarskoleområdet i Kiruna.