Studie- och Yrkesvägledning

Cecilia Lindmark heter vår studie- och yrkesvägledare.
Du når henne säkrast över mailen på: ceclin71@gmail.com


Fotboll eller ishockey?
Information till elever som söker in på fotboll och Ishockey som individuellt val på Hjalmar Lundbohmsskolan

Lapplands gymnasium
Är den gemensamma gymnasieorganisationen i kommunerna Gällivare,Jokkmokk, Kiruna och Pajala.
I följande länk hittar du mer information:Lapplands gymnasium

Gymnasieprogram inom Lapplands Gymnasium från och med hösten 2015.

Inackorderingstillägg
Information och ansökan om inackorderingstillägg hittar du i dokumentet ”Ansökan om inackorderingstillägg LKF 15-16”
Ansökan om inackorderingstillägg för studier på Friskola söker du via CSN (Centrala studiestödsnämnden)

Gymnasieansökan sker via webben
https://lappland.dexter-ist.com/

De preliminära antagningsbeskeden visas på webben, där kan eleven själv logga in med sitt användarnamn och lösenord som de tidigare fått.
Omvalen sker alltid via studievägledaren
Elev som är intresserad av att göra ett om/nyval kontaktar sin Studievägledare.
Eleven gör sitt omval och därefter stängs valsidan för eleven.

NIU Handboll Kiruna
På Hjalmar Lundbohmsskolan kan du kombinera dina studier med NIU Handboll.
NIU går att kombinera med följande program: El- och energiprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet samt Naturvetenskapsprogrammet.
För mer information och ansökan -kontakta din SYV eller tränare i din handbollsförening.
Sista ansökningsdag, inför lå 2016, för NIU handboll är 1/12-2015

Idrott specialisering Fotboll och Ishockey
På Hjalmar Lundbohmsskolan finns det kurser inom idrott och hälsa specialisering: Ishockey och Fotboll.

Ishockey går att kombinera med: El- och energiprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet samt Naturvetenskapsprogrammet.

Fotboll går att kombinera med samtliga program.

Alla som läser specialidrott får 200 poäng Ishockey eller Fotboll. Eventuellt kan rektor bevilja 100 poäng extra om studierna i övrigt går bra.

Tidplan för gymnasieantagningen 2016
Eleverna får sina inloggningsuppgifter av sin Studievägledare i Januari efter jullovet.
11/1-12/2: Webbsidan för Gymnasievalet är öppen.
12/2: Sista valdagen! Webbsidan stänger kl 16:00!
15/2: Kvittens (utskrift av valet) till SYV senast denna dag.
11/4: Preliminära antagningsbesked på webben.
18/4-9/5: Webbsidan för gymnasieval är öppen för eventuella omval.
Sista dag för ansökan särskilda skäl, fri kvot samt dispens engelska.
Obs! Gäller Lapplands Gymnasium.
En del kommuner har ingen omvalsperiod alternativt så kan andra datum gälla.
11/5: Sista dag för eleverna att lämna in sin kvittens till Studievägledaren (omvalen).
29/6: Slutliga antagningsbesked på Dexter från kl 13:00. Besked kommer även hem med posten till elev omkring den 30/6.
29/7: Sista dagen för eleven att tacka ja eller nej till erbjuden utbildning! Svaret skickas på Dexter!
8/8-15/9: Reservantagning.