Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål – en del av kvalitetsarbetet
Vi ser synpunkter och klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete. Både positiva och negativa synpunkter på hur vi på Friluftsskolan Vargen arbetar med våra uppdrag ingår i kvalitetsarbetet och uppmuntras. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjligheter att förbättra vår verksamhet.

Så här gör du
Om du har synpunkter på vår skolas verksamhet uppmuntrar vi att du tar upp frågan direkt med den det berör.
Om det inte löser problemet, ta då kontakt med rektor.  Detta kan du givetvis också göra om du inte personligen vill kontakta den som berörs. Rektor tar emot din synpunkt eller ditt klagomål och informerar dig inom 14 dagar om vad som händer med ditt klagomål. Rektor ansvarar sedan för att vidtagna åtgärder följs upp. Upplever du ingen förbättring kan klagomålet föras vidare till styrelsen/huvudmannen för Friluftsskolan Vargen.

Kontaktuppgifter rektor Sven Ylipää:
Telefon 0980 – 800 88 eller 072 – 514 11 33
Mail: sven@friluftsskolan.se

Kontaktuppgifter representant för styrelsen/huvudmannen för skolan; Jörgen Lindmark:
Telefon 072 – 514 11 34
Mail: jorgen@friluftsskolan.se

Inte nöjd med hanteringen?
Om ni  inte är nöjd med skolans hantering av klagomålet kan ni göra en anmälan till Skolinspektionen. Det finns även möjlighet att överklaga vissa beslut till Skolväsendets överklagandenämnd eller allmän förvaltningsdomstol.
Mer information finns här